26/02/2024 - 9:17 PM

Lịch phát sóng AXN 23/10/2023

Lịch phát sóng AXN 23/10/2023

00:25:00MY BEST FRIEND’S WEDDING : ĐÁM CƯỚI BẠN THÂN
02:20:00CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
03:15:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
04:10:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
05:05:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
06:00:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
06:45:00FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
07:30:00ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
08:15:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
09:05:00BATTLE: LOS ANGELES : ĐẠI CHIẾN LOS ANGELES
11:15:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
12:10:00FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
13:00:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
13:50:00ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
14:45:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
15:40:00FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
16:30:00CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
17:20:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
18:10:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
19:00:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
19:55:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
20:50:00FBI: INTERNATIONAL (SEASON 2) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 2)
21:45:00FANTASY ISLAND (SEASON 2) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 2)
22:40:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
23:35:00FANTASY ISLAND (SEASON 2) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 2)

 

 

Lịch phát sóng AXN 23/10/2023