03/10/2023 - 8:13 AM

Lịch phát sóng AXN 22/9/2023

Lịch phát sóng AXN 22/9/2023

00:25:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
01:25:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
02:20:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
03:15:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
04:10:00 WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
05:05:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
06:00:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
06:45:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
07:30:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
08:20:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
09:10:00 DARK TOWER, THE : TÒA THÁP BÓNG ĐÊM
10:55:00 ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
11:45:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
12:35:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
13:25:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
14:20:00 ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
15:10:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
16:00:00 JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE : JUMANJI: CHÀO MỪNG ĐẾN RỪNG GIÀ
18:10:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
19:00:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
19:55:00 ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
20:50:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 1) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 1)
21:45:00 CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
22:40:00 LIFE : MẦM SỐNG
Lịch phát sóng AXN 22/9/2023