27/11/2022 - 1:27 AM

Lịch phát sóng AXN 22/7/2022

Lịch phát sóng AXN 22/7/2022

00:30:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
01:25:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
02:20:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
03:15:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
04:10:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
05:05:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
06:00:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
06:50:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
07:35:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
08:20:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
09:15:00 PASSENGERS : HÀNH KHÁCH
11:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 11) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 11)
11:55:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
12:45:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
13:40:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
14:35:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 11) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 11)
15:30:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
16:20:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
17:15:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
18:10:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
19:00:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
19:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 11) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 11)
20:50:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
21:45:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
22:40:00 SPIDER-MAN: NO WAY HOME : NGƯỜI NHỆN: KHÔNG CÒN NHÀ
Lịch phát sóng AXN 22/7/2022