22/07/2024 - 12:20 PM

Lịch phát sóng AXN 22/6/2024

Lịch phát sóng AXN 22/6/2024

01:10:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
02:00:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
02:55:00CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
03:45:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
04:35:00WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
05:05:00CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
06:00:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
06:50:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
07:35:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
08:30:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
09:20:00FBI (SEASON 6) : FBI (PHẦN 6)
10:15:00HUDSON & REX 5 : HUDSON VÀ REX (PHẦN 5)
11:05:00HUDSON & REX 5 : HUDSON VÀ REX (PHẦN 5)
11:55:00FBI: INTERNATIONAL 3 : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 3)
12:50:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
13:45:00FBI: MOST WANTED (SEASON 5) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 5)
14:40:00THE AMAZING RACE (SEASON 35) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 35)
15:35:00CAPTAIN PHILLIPS : THUYỀN TRƯỞNG PHILLIPS
18:05:00FBI (SEASON 6) : FBI (PHẦN 6)
19:00:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
19:55:00THE AMAZING RACE (SEASON 35) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 35)
20:50:00FBI: MOST WANTED (SEASON 5) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 5)
21:45:00FBI (SEASON 6) : FBI (PHẦN 6)
22:40:00FBI: INTERNATIONAL 3 : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 3)
23:30:00ELYSIUM : THIÊN ĐƯỜNG ELYSIUM
Lịch phát sóng AXN 22/6/2024