06/12/2023 - 1:30 AM

Lịch phát sóng AXN 21/9/2023

Lịch phát sóng AXN 21/9/2023

00:30:00THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
01:25:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
02:20:00UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
03:15:00FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
04:10:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
05:05:00THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
06:00:00UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
06:45:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
07:35:00FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
08:25:00THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
09:20:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
10:10:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
11:05:00ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
12:00:00FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
12:50:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
13:40:00THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
14:35:00ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
15:30:00FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
16:20:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
17:15:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
18:05:00FBI: INTERNATIONAL (SEASON 2) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 2)
19:00:00UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
19:55:00ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
20:50:00FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
21:45:00RESIDENT EVIL: AFTERLIFE : VÙNG ĐẤT MA QUÁI: KIẾP SAU
23:30:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
Lịch phát sóng AXN 21/9/2023