5 August, 2021

Lịch phát sóng AXN 21/6/2021

Lịch phát sóng AXN 21/6/2021

00:00:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
00:55:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
02:45:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
03:40:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
04:35:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
05:30:00 VIRAL VIDEO SHOWDOWN (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN VIDEO GÂY SỐT (PHẦN 1)
06:00:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
06:50:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
08:10:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
08:40:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
09:40:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
10:35:00 BURIED IN THE BACKYARD (SEASON 2) : CHÔN GIẤU TRONG SÂN NHÀ (PHẦN 2)
11:30:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
12:25:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
13:20:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
14:15:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
15:45:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
16:15:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
17:10:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
18:05:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
19:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
19:55:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
20:50:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
21:45:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
22:40:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
23:35:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
Lịch phát sóng AXN 21/6/2021