27/05/2022 - 7:45 AM

Lịch phát sóng AXN 21/3/2022

Lịch phát sóng AXN 21/3/2022

00:00:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
00:55:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
02:35:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
03:30:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
04:20:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
05:10:00 THE ROOKIE : LÍNH MỚI (PHẦN 1)
06:00:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
06:45:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
07:35:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
08:25:00 SUPERNATURAL (SEASON 15) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 15)
09:15:00 THE AMAZING RACE : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
10:05:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
11:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
11:55:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
12:50:00 THE ROOKIE : LÍNH MỚI (PHẦN 1)
13:40:00 SUPERNATURAL (SEASON 15) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 15)
14:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
15:25:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
16:20:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
17:15:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
18:05:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
19:00:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
19:55:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
20:50:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
21:45:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
22:40:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
23:35:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
Lịch phát sóng AXN 21/3/2022