03/12/2022 - 11:53 AM

Lịch phát sóng AXN 21/11/2022

Lịch phát sóng AXN 21/11/2022

00:45:00 THE GHOST WRITER : NGƯỜI CHẤP BÚT
03:10:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
03:40:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
04:10:00 ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
05:05:00 ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
06:00:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
06:45:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
07:15:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
08:10:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
09:05:00 ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
10:00:00 IMPACT EARTH : TRÁI ĐẤT TRƯỚC VA CHẠM
11:50:00 UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
12:40:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
13:35:00 ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
14:30:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
15:20:00 UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
16:15:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
17:10:00 ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
18:05:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
19:00:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
19:55:00 UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
20:50:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
21:45:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
22:40:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
23:35:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
Lịch phát sóng AXN 21/11/2022