01/03/2024 - 11:25 PM

Lịch phát sóng AXN 21/10/2023

Lịch phát sóng AXN 21/10/2023

00:50:00CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
01:40:00ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
02:35:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
03:25:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
04:15:00FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
05:05:00ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
06:00:00CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
06:45:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
07:35:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
08:25:00MY BEST FRIEND’S WEDDING : ĐÁM CƯỚI BẠN THÂN
10:20:00CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 16) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 16)
11:10:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
12:05:00CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
12:55:00BLUE BLOODS (SEASON 13) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 13)
13:45:00BLUE BLOODS (SEASON 13) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 13)
14:35:00FANTASY ISLAND (SEASON 2) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 2)
15:25:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
16:15:00BATTLE: LOS ANGELES : ĐẠI CHIẾN LOS ANGELES
18:25:00CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 16) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 16)
19:15:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
20:10:00FANTASY ISLAND (SEASON 2) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 2)
21:00:00CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
21:50:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
22:40:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
23:40:00DARK TOWER, THE : TÒA THÁP BÓNG ĐÊM

 

Lịch phát sóng AXN 21/10/2023