27/01/2023 - 7:07 PM

Lịch phát sóng AXN 21/1/2023

Lịch phát sóng AXN 21/1/2023

00:45:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
01:35:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7)
02:30:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
03:20:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
04:10:00 CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
05:05:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7)
06:00:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
06:50:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
07:40:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
08:30:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
09:20:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
10:10:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
11:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
11:55:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
12:45:00 ROOKIE BLUE (SEASON 1) : CẢNH SÁT TÂN BINH (PHẦN 1)
13:40:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
14:30:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
15:20:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
16:10:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
17:00:00 TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: OUT OF THE SHADOWS : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN: RA KHỎI BÓNG TỐI
19:05:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
20:00:00 GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE : BIỆT ĐỘI SĂN MA: CHUYỂN KIẾP
22:15:00 ANGELS & DEMONS : THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ
Lịch phát sóng AXN 21/1/2023