26/05/2022 - 9:25 AM

Lịch phát sóng AXN 20/3/2022

Lịch phát sóng AXN 20/3/2022

00:30:00 THE CONDEMNED 2 : TỬ TÙ (PHẦN 2)
02:15:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
04:00:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
05:00:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
06:00:00 HUDSON & REX 2 : HUDSON & REX (PHẦN 2)
06:45:00 HUDSON & REX 2 : HUDSON & REX (PHẦN 2)
07:30:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
08:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
09:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
10:05:00 FANTASY ISLAND (SEASON 1) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 1)
11:00:00 HUDSON & REX 2 : HUDSON & REX (PHẦN 2)
11:50:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
12:40:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
13:35:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
14:25:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
15:20:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
16:15:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
17:10:00 FANTASY ISLAND (SEASON 1) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 1)
18:05:00 THE RED ROAD (SEASON 2) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 2)
19:00:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
19:55:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
20:50:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
21:45:00 COLLATERAL : VẬT THẾ CHẤP
Lịch phát sóng AXN 20/3/2022