04/12/2023 - 10:53 PM

Lịch phát sóng AXN 20/11/2023

Lịch phát sóng AXN 20/11/2023

00:30:00HOTEL TRANSYLVANIA 3: A MONSTER VACATION : KHÁCH SẠN TRANSYLVANIA PHẦN 3: KỲ NGHỈ CỦA QUÁI VẬT
02:20:00THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
03:15:00THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
04:10:00S.W.A.T. (SEASON 2) : S.W.A.T. (PHẦN 2)
05:05:00S.W.A.T. (SEASON 2) : S.W.A.T. (PHẦN 2)
06:00:00FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
06:50:00FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
07:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
08:30:00S.W.A.T. (SEASON 2) : S.W.A.T. (PHẦN 2)
09:20:00MEN IN BLACK 3 : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN, PHẦN 3
11:10:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
12:05:00FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
12:55:00S.W.A.T. (SEASON 2) : S.W.A.T. (PHẦN 2)
13:45:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
14:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
15:35:00FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
16:25:00CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
17:15:00S.W.A.T. (SEASON 2) : S.W.A.T. (PHẦN 2)
18:05:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
19:00:00FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
19:55:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
20:50:00FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
21:45:00FANTASY ISLAND (SEASON 2) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 2)
22:40:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
23:35:00FANTASY ISLAND (SEASON 2) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 2)

 

Lịch phát sóng AXN 20/11/2023