8:53 AM - 07/12/2021

Lịch phát sóng AXN 20/10/2021

Lịch phát sóng AXN 20/10/2021

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:30 Gia Đình Cảnh Sát (Phần 11) Blue Bloods (Season 11)
01:25 Y Tá (Phần 1) Nurses (Season 1)
02:20 Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 11) American Ninja Warrior (Season 11)
03:15 Hudson & Rex (Phần 1) Hudson & Rex (Season 1)
04:10 Gia Đình Cảnh Sát (Phần 11) Blue Bloods (Season 11)
05:05 Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13) Csi: Crime Scene Investigation (Season 13)
06:00 Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 11) American Ninja Warrior (Season 11)
06:45 Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13) Csi: Crime Scene Investigation (Season 13)
07:35 Hudson & Rex (Phần 1) Hudson & Rex (Season 1)
08:25 Gia Đình Cảnh Sát (Phần 11) Blue Bloods (Season 11)
09:15 Y Tá (Phần 1) Nurses (Season 1)
10:10 Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13) Csi: Crime Scene Investigation (Season 13)
11:05 Lincoln Rhyme: Săn Lùng Kẻ Tầm Xương (Phần 1) Lincoln Rhyme: Hunt For The Bone Collector (Season 1)
11:55 Hudson & Rex (Phần 1) Hudson & Rex (Season 1)
12:45 Y Tá (Phần 1) Nurses (Season 1)
13:40 Gia Đình Cảnh Sát (Phần 11) Blue Bloods (Season 11)
14:30 Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 11) American Ninja Warrior (Season 11)
15:20 Hudson & Rex (Phần 1) Hudson & Rex (Season 1)
16:15 Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13) Csi: Crime Scene Investigation (Season 13)
17:10 Y Tá (Phần 1) Nurses (Season 1)
18:05 Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 1) Ncis: Hawai’I (Season 1)
19:00 Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 11) American Ninja Warrior (Season 11)
19:55 Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 32) The Amazing Race (Season 32)
20:50 Hudson & Rex (Phần 1) Hudson & Rex (Season 1)
21:45 Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 12) Ncis: Los Angeles (Season 12)
22:40 Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13) Csi: Crime Scene Investigation (Season 13)
23:35 Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 12) Ncis: Los Angeles (Season 12)
Lịch phát sóng AXN 20/10/2021