22/07/2024 - 12:38 PM

Lịch phát sóng AXN 2/7/2024

Lịch phát sóng AXN 2/7/2024

01:05:00FBI: MOST WANTED (SEASON 5) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 5)
02:00:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
02:55:00CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
03:45:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
04:40:00WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
05:05:00CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
06:00:00CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
06:45:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
07:35:00CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
08:25:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
09:15:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
10:10:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
11:05:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
12:00:00CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
12:55:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
13:50:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
14:45:00WHITE HOUSE DOWN : NHÀ TRẮNG THẤT THỦ
17:10:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
18:05:00FBI: MOST WANTED (SEASON 5) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 5)
19:00:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
19:55:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
20:50:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
21:45:00FBI (SEASON 6) : FBI (PHẦN 6)
22:40:00UNFORGETTABLE (SEASON 3) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 3)
23:35:00FBI (SEASON 6) : FBI (PHẦN 6)
Lịch phát sóng AXN 2/7/2024