02/03/2024 - 12:51 AM

Lịch phát sóng AXN 2/10/2023

Lịch phát sóng AXN 2/10/2023

Thời gianTên chương trìnhChi tiết
00:10Vùng nước nông1
01:45Đội điều tra hiện trường new york (phần 9)11
02:35Đội điều tra hiện trường new york (phần 9)12
03:30Cú ngã (phần 9)11
04:20Cục điều tra tội phạm hải quân: hawaii (phần 2)20
05:10Cục điều tra tội phạm hải quân: hawaii (phần 2)21
06:00Danh sách đen (phần 10)5
06:45Cảnh sát tập sự (phần 5)15
07:35Fbi (phần 4)6
08:25Chính đạo (phần 1)1
09:20Cục điều tra tội phạm hải quân: hawaii (phần 2)21
10:10Cảnh sát tập sự (phần 5)15
11:05Chiến binh ninja mỹ (phần 12)5
12:00Fbi (phần 4)6
12:50Cục điều tra tội phạm hải quân: hawaii (phần 2)21
13:40Chính đạo (phần 1)1
14:35Chiến binh ninja mỹ (phần 12)5
15:30Fbi (phần 4)6
16:25Đội điều tra hiện trường: miami (phần 10)9
17:15Cục điều tra tội phạm hải quân: hawaii (phần 2)22
18:05Cú ngã (phần 9)12
19:00Danh sách đen (phần 10)6
19:55Chiến binh ninja mỹ (phần 12)6
20:50Fbi (phần 4)7
21:45Đảo ảo mộng (phần 2)3
22:40Cảnh sát tập sự (phần 5)16
23:35Đảo ảo mộng (phần 2)3
Lịch phát sóng AXN 2/10/2023