03/12/2022 - 1:02 PM

Lịch phát sóng AXN 19/11/2022

Lịch phát sóng AXN 19/11/2022

00:50:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
01:45:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
02:35:00 ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
03:30:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
04:20:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
05:10:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
06:00:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
06:45:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
07:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
08:20:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
09:15:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
10:10:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
11:00:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
11:50:00 THE GREEN HORNET : ONG BẮP CÀY XANH
14:00:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
14:50:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
15:40:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
16:35:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
17:30:00 THE GHOST WRITER : NGƯỜI CHẤP BÚT
19:55:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
20:50:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
21:45:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
22:40:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
23:35:00 DECEPTION : TRÒ LỪA
Lịch phát sóng AXN 19/11/2022