26/02/2024 - 9:45 PM

Lịch phát sóng AXN 18/9/2023

Lịch phát sóng AXN 18/9/2023

02:05:00CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
02:55:00CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
03:50:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
04:40:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
05:30:00WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
06:00:00UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
06:45:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
07:35:00HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
08:25:00THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
09:20:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
10:10:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
11:05:00ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
12:00:00HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
12:50:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
13:40:00THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
14:35:00ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
15:30:00HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
16:20:00CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
17:15:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
18:05:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
19:00:00UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
19:55:00ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
20:50:00HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
21:45:00FANTASY ISLAND (SEASON 2) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 2)
22:40:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
23:35:00FANTASY ISLAND (SEASON 2) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 2)
Lịch phát sóng AXN 18/9/2023