07/10/2022 - 5:27 PM

Lịch phát sóng AXN 18/9/2022

Lịch phát sóng AXN 18/9/2022

00:55:00 GREY LADY : QUÝ CÔ MÀU XÁM
03:00:00 FANTASY ISLAND (SEASON 1) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 1)
04:00:00 FANTASY ISLAND (SEASON 1) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 1)
05:00:00 FANTASY ISLAND (SEASON 1) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 1)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
06:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
07:40:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
08:25:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 12)
09:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 12)
10:10:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
11:05:00 GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE : BIỆT ĐỘI SĂN MA: CHUYỂN KIẾP
13:25:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
14:25:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
15:20:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
16:15:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
17:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 12)
18:05:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 1) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 1)
19:00:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 1) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 1)
19:55:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
20:50:00 CSI: NY (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK
21:45:00 DECEPTION : TRÒ LỪA
23:45:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
Lịch phát sóng AXN 18/9/2022