9:03 AM - 09/12/2021

Lịch phát sóng AXN 18/7/2021

Lịch phát sóng AXN 18/7/2021

01:25:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
02:20:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
03:15:00 BULLETPROOF (SEASON 1) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 1)
04:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
05:05:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
06:00:00 CYRIL: SIMPLY MAGIC (30MIN VERSION) : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
06:30:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
07:20:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
08:10:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
09:05:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
10:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
10:55:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
11:45:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
12:40:00 NURSES (SEASON 1) : Y TÁ (PHẦN 1)
13:35:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
14:30:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 12) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
15:20:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
16:15:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
17:10:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
18:05:00 NURSES (SEASON 1) : Y TÁ (PHẦN 1)
19:00:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
19:55:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
20:50:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 12) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
21:45:00 THE CONDEMNED 2 : TỬ TÙ (PHẦN 2)
23:40:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
Lịch phát sóng AXN 18/7/2021