5 August, 2021

Lịch phát sóng AXN 18/6/2021

Lịch phát sóng AXN 18/6/2021

00:30:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
01:20:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
02:20:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
03:45:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
04:15:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
05:00:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
06:00:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) SPECIALS : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13) – TẬP ĐẶC BIỆT
06:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
07:40:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
08:25:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
09:20:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
10:10:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) SPECIALS : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13) – TẬP ĐẶC BIỆT
11:05:00 BULLETPROOF (SEASON 1) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 1)
11:55:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
12:45:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
13:35:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
14:30:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
15:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
16:15:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) SPECIALS : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13) – TẬP ĐẶC BIỆT
17:10:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
18:00:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
18:55:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
20:20:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
20:50:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
21:45:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
22:40:00 BURIED IN THE BACKYARD (SEASON 2) : CHÔN GIẤU TRONG SÂN NHÀ (PHẦN 2)
23:35:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
Lịch phát sóng AXN 18/6/2021