23/04/2024 - 10:31 PM

Lịch phát sóng AXN 18/3/2024

Lịch phát sóng AXN 18/3/2024

00:25:00GET HIM TO THE GREEK : ĐƯA ANH ẤY TỚI SÂN GREEK
02:10:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
03:05:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
04:00:00THE RED ROAD (SEASON 1) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 1)
05:00:00THE RED ROAD (SEASON 1) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 1)
06:00:00CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
06:45:00AFTER EARTH : TRỞ VỀ TRÁI ĐẤT
08:30:00ROOKIE BLUE (SEASON 1) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 1)
09:20:00THE AMAZING RACE (SEASON 33) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 33)
10:15:00THE RED ROAD (SEASON 1) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 1)
11:10:00FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
12:00:00ROOKIE BLUE (SEASON 1) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 1)
12:50:00THE RED ROAD (SEASON 1) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 1)
13:45:00THE AMAZING RACE (SEASON 33) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 33)
14:40:00FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
15:30:00ROOKIE BLUE (SEASON 1) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 1)
16:25:00UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
17:15:00THE RED ROAD (SEASON 1) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 1)
18:10:00HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
19:00:00CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
19:55:00FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
20:50:00ROOKIE BLUE (SEASON 2) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 2)
21:45:00CSI: VEGAS (SEASON 3) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 3)
22:40:00UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
23:35:00CSI: VEGAS (SEASON 3) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 3)

 

Lịch phát sóng AXN 18/3/2024