09/02/2023 - 5:20 PM

Lịch phát sóng AXN 18/12/2022

Lịch phát sóng AXN 18/12/2022

01:35:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
02:30:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
03:25:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
04:15:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
05:10:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
06:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
07:40:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
08:25:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
09:15:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
10:10:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
11:05:00 FREE FALL : RƠI TỰ DO
12:45:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
13:40:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
14:30:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
15:25:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
16:15:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
17:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
18:05:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
19:00:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
19:55:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
20:50:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
21:45:00 THE CONDEMNED 2 : TỬ TÙ (PHẦN 2)
23:25:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
Lịch phát sóng AXN 18/12/2022