25/06/2022 - 2:04 PM

Lịch phát sóng AXN 17/6/2022

Lịch phát sóng AXN 17/6/2022

00:30:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
01:25:00 CSI: NY (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK
02:20:00 HUDSON & REX (SEASON 3) : HUDSON & REX (PHẦN 3)
03:15:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
04:10:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
05:05:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
06:00:00 HUDSON & REX (SEASON 3) : HUDSON & REX (PHẦN 3)
06:45:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
07:30:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
08:15:00 CSI: NY (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK
09:05:00 THE AMAZING SPIDER-MAN : NGƯỜI NHỆN SIÊU ĐẲNG
11:35:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 11) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 11)
12:25:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
13:15:00 CSI: NY (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK
14:05:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
14:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 11) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 11)
15:45:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
16:35:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
17:25:00 CSI: NY (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK
18:15:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
19:05:00 HUDSON & REX (SEASON 3) : HUDSON & REX (PHẦN 3)
19:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 11) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 11)
20:50:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
21:45:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
22:40:00 VENOM: LET THERE BE CARNAGE : VENOM: ĐỐI MẶT TỬ THÙ
Lịch phát sóng AXN 17/6/2022