14/06/2024 - 5:45 AM

Lịch phát sóng AXN 17/5/2024

Lịch phát sóng AXN 17/5/2024

00:10:00S.W.A.T. (SEASON 7) : S.W.A.T. (PHẦN 7)
01:05:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
01:55:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
02:50:00SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
03:45:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
04:40:00WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
05:05:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
06:00:00SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
06:50:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
07:35:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
08:20:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
09:15:00THE AMAZING RACE (SEASON 36) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 36)
10:40:00THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
11:30:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
12:25:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
13:20:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
14:10:00THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
15:00:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
15:55:00THE AMAZING RACE (SEASON 36) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 36)
17:20:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
18:10:00S.W.A.T. (SEASON 7) : S.W.A.T. (PHẦN 7)
19:00:00SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
19:55:00THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
20:50:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
21:45:00THE AMAZING RACE (SEASON 36) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 36)
23:15:00RESIDENT EVIL: AFTERLIFE : VÙNG ĐẤT MA QUÁI: KIẾP SAU
Lịch phát sóng AXN 17/5/2024