23/04/2024 - 10:28 PM

Lịch phát sóng AXN 17/2/2024

Lịch phát sóng AXN 17/2/2024

00:45:00HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
01:35:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
02:30:00DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
03:25:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
04:15:00FBI: MOST WANTED (SEASON 4) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 4)
05:05:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
06:00:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
06:45:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
07:30:00THE AMAZING RACE (SEASON 34) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 34)
08:20:00THE AMAZING RACE (SEASON 34) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 34)
09:15:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 3) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 3)
10:10:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
11:05:00UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
11:55:00UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
12:45:00HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
13:35:00ROOKIE BLUE (SEASON 2) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 2)
14:30:00ROOKIE BLUE (SEASON 2) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 2)
15:25:00S.W.A.T. (SEASON 6) : S.W.A.T. (PHẦN 6)
16:15:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
17:05:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
17:55:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 3) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 3)
18:50:00THE EQUALIZER 3 : NGƯỜI BẢO VỆ SỰ BÌNH ĐẲNG PHẦN 3
21:00:00GRAN TURISMO: BASED ON A TRUE STORY : GRAN TURISMO: DỰA TRÊN CÂU CHUYỆN CÓ THẬT
23:40:00GRAN TURISMO: BASED ON A TRUE STORY : GRAN TURISMO: DỰA TRÊN CÂU CHUYỆN CÓ THẬT

 

Lịch phát sóng AXN 17/2/2024