25/09/2023 - 2:50 PM

Lịch phát sóng AXN 16/9/2023

Lịch phát sóng AXN 16/9/2023

00:25:00 CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
01:20:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
02:20:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
03:15:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
04:10:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
05:05:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
06:00:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
06:50:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
07:45:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
08:35:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
09:05:00 DARK TOWER, THE : TÒA THÁP BÓNG ĐÊM
10:50:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 2) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 2)
11:45:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
12:40:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
13:35:00 CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
14:30:00 BLUE BLOODS (SEASON 13) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 13)
15:25:00 BLUE BLOODS (SEASON 13) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 13)
16:20:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
17:15:00 AFTER EARTH : TRỞ VỀ TRÁI ĐẤT
19:00:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 2) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 2)
19:55:00 WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
20:50:00 CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
21:45:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
22:35:00 BATTLE: LOS ANGELES : ĐẠI CHIẾN LOS ANGELES
Lịch phát sóng AXN 16/9/2023