06/12/2023 - 1:55 AM

Lịch phát sóng AXN 16/8/2023

Lịch phát sóng AXN 16/8/2023

00:30:00THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
01:25:00SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
02:20:00DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
03:15:00S.W.A.T. (SEASON 6) : S.W.A.T. (PHẦN 6)
04:10:00ROOKIE BLUE (SEASON 4) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 4)
05:05:00THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
06:00:00DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
06:45:00ROOKIE BLUE (SEASON 4) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 4)
07:35:00S.W.A.T. (SEASON 6) : S.W.A.T. (PHẦN 6)
08:20:00THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
09:10:00SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
10:05:00ROOKIE BLUE (SEASON 4) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 4)
11:00:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
11:55:00S.W.A.T. (SEASON 6) : S.W.A.T. (PHẦN 6)
12:45:00SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
13:40:00THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
14:35:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
15:30:00S.W.A.T. (SEASON 6) : S.W.A.T. (PHẦN 6)
16:20:00ROOKIE BLUE (SEASON 4) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 4)
17:15:00SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
18:10:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
19:00:00DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
19:55:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
20:50:00S.W.A.T. (SEASON 6) : S.W.A.T. (PHẦN 6)
21:45:00FBI: INTERNATIONAL (SEASON 2) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 2)
22:40:00ROOKIE BLUE (SEASON 4) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 4)
23:35:00FBI: INTERNATIONAL (SEASON 2) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 2)
Lịch phát sóng AXN 16/8/2023