07/10/2022 - 11:53 PM

Lịch phát sóng AXN 16/8/2022

Lịch phát sóng AXN 16/8/2022

00:30:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
01:25:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
02:20:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
03:15:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15)
04:10:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
05:05:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
06:00:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
06:45:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
07:35:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15)
08:25:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
09:15:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
10:10:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
11:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 12)
11:50:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15)
12:45:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
13:40:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
14:35:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 12)
15:30:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15)
16:20:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
17:10:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
18:05:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 1) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 1)
19:00:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
19:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 12)
20:50:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15)
21:45:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
22:40:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
23:35:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
Lịch phát sóng AXN 16/8/2022