03/12/2022 - 1:16 PM

Lịch phát sóng AXN 16/10/2022

Lịch phát sóng AXN 16/10/2022

01:30:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
02:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
03:15:00 THE RED ROAD (SEASON 1) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 1)
04:10:00 THE RED ROAD (SEASON 1) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 1)
05:05:00 THE RED ROAD (SEASON 1) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 1)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
06:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
07:40:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
08:30:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
09:00:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
09:30:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
10:00:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
10:30:00 SECRETS OF THE RAKNUS SELU TRAIL : NHỮNG BÍ MẬT VỀ ĐƯỜNG MÒN LONG NÃO
11:40:00 INSIDIOUS: THE LAST KEY : QUỶ QUYỆT: CHIẾC CHÌA KHÓA CUỐI CÙNG
13:35:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
14:25:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
15:15:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
16:05:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
16:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
17:50:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
18:40:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
19:30:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
20:25:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
21:15:00 SPIDER-MAN: ALL ROADS LEAD TO NO WAY HOME : MỌI CON ĐƯỜNG ĐỀU DẪN ĐẾN KHÔNG CÒN NHÀ
21:45:00 SPIDER-MAN: NO WAY HOME : KHÔNG CÒN NHÀ
Lịch phát sóng AXN 16/10/2022