25/09/2023 - 2:12 PM

Lịch phát sóng AXN 15/9/2023

Lịch phát sóng AXN 15/9/2023

00:50:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
01:45:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
02:40:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
03:35:00 WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
04:30:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
05:00:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
06:00:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
06:55:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
07:50:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
08:45:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
09:35:00 TERMINATOR SALVATION : KẺ HỦY DIỆT: CỨU RỖI
11:40:00 ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
12:35:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
13:30:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
14:25:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
15:20:00 ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
16:15:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
17:10:00 WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
18:05:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
19:00:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
19:55:00 ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
20:50:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
21:45:00 CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
22:40:00 DARK TOWER, THE : TÒA THÁP BÓNG ĐÊM
Lịch phát sóng AXN 15/9/2023