26/05/2022 - 9:36 PM

Lịch phát sóng AXN 15/5/2022

Lịch phát sóng AXN 15/5/2022

00:30:00 BABEL : THÁP BABEL
03:00:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
03:30:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15)
04:20:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 16) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 16)
05:10:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 16) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 16)
06:00:00 HUDSON & REX (SEASON 3) : HUDSON & REX (PHẦN 3)
06:45:00 HUDSON & REX (SEASON 3) : HUDSON & REX (PHẦN 3)
07:30:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
08:15:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
09:05:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
10:00:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
10:50:00 MISSION: IMPOSSIBLE II : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI – PHẦN 2
13:10:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
14:00:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
14:50:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
15:45:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
16:35:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
17:25:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
18:15:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
19:05:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
19:55:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
20:50:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
21:45:00 MISSION: IMPOSSIBLE III : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI – PHẦN 3
Lịch phát sóng AXN 15/5/2022