02/03/2024 - 1:30 AM

Lịch phát sóng AXN 15/2/2024

Lịch phát sóng AXN 15/2/2024

00:30:00WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
01:25:00DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
02:20:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
03:15:00FBI: MOST WANTED (SEASON 4) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 4)
04:10:00SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
05:05:00WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
06:00:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
06:50:00SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
07:40:00FBI: MOST WANTED (SEASON 4) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 4)
08:25:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
09:20:00DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
10:15:00SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
11:10:00FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
12:00:00FBI: MOST WANTED (SEASON 4) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 4)
12:50:00DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
13:40:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
14:35:00FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
15:25:00FBI: MOST WANTED (SEASON 4) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 4)
16:15:00SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
17:10:00DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
18:05:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
19:00:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
19:55:00FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
20:50:00FBI: MOST WANTED (SEASON 4) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 4)
21:45:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
22:40:00S.W.A.T. (SEASON 6) : S.W.A.T. (PHẦN 6)
23:35:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)

 

Lịch phát sóng AXN 15/2/2024