08/12/2022 - 7:10 AM

Lịch phát sóng AXN 15/10/2022

Lịch phát sóng AXN 15/10/2022

01:10:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
02:05:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
02:55:00 THE RED ROAD (SEASON 1) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 1)
03:50:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
04:40:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
05:10:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
06:00:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
06:45:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
07:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
08:20:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
09:15:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
10:05:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
11:00:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
11:55:00 THE NINTH GATE : CÁNH CỔNG THỨ CHÍN
14:25:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
15:20:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
16:15:00 CYRIL: SIMPLY MAGIC (30MIN VERSION) : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
16:45:00 SECRETS OF THE RAKNUS SELU TRAIL : NHỮNG BÍ MẬT VỀ ĐƯỜNG MÒN LONG NÃO
17:55:00 MISSION: IMPOSSIBLE : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI
20:00:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
20:55:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
21:45:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
22:40:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
23:35:00 INSIDIOUS: THE LAST KEY : QUỶ QUYỆT: CHIẾC CHÌA KHÓA CUỐI CÙNG
Lịch phát sóng AXN 15/10/2022