09/02/2023 - 5:13 PM

Lịch phát sóng AXN 15/1/2023

Lịch phát sóng AXN 15/1/2023

01:25:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
02:20:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
03:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
04:10:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
05:05:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
06:50:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
07:35:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
08:20:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
09:15:00 ROOKIE BLUE (SEASON 1) : CẢNH SÁT TÂN BINH (PHẦN 1)
10:10:00 TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN
12:00:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
12:50:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
13:40:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
14:30:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
15:25:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
16:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
17:15:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
18:05:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
19:00:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
19:55:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
20:50:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
21:45:00 THE GHOST WRITER : NGƯỜI CHẤP BÚT
Lịch phát sóng AXN 15/1/2023