25/09/2023 - 1:51 PM

Lịch phát sóng AXN 14/9/2023

Lịch phát sóng AXN 14/9/2023

00:30:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
01:25:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
02:20:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
03:15:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
04:10:00 ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
05:05:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
06:00:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
06:45:00 ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
07:35:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
08:25:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
09:20:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
10:10:00 ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
11:05:00 ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
12:00:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
12:50:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
13:40:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
14:35:00 ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
15:30:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
16:20:00 ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
17:15:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
18:05:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 2) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 2)
19:00:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
19:55:00 ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
20:50:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
21:45:00 THE EQUALIZER 2 : NGƯỜI THỰC THI CÔNG LÝ PHẦN 2
23:55:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
Lịch phát sóng AXN 14/9/2023