10:42 PM - 01/12/2021

Lịch phát sóng AXN 14/8/2021

Lịch phát sóng AXN 14/8/2021

00:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR 10 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
01:25:00 INNOCENT : VÔ TỘI
03:15:00 BURIED IN THE BACKYARD : CHÔN GIẤU TRONG SÂN NHÀ
04:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR 10 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
05:05:00 NCIS: LOS ANGELES 11 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 11)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
06:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
07:40:00 WIPEOUT 8 : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
08:30:00 DEPUTY : NGƯỜI THAY THẾ
09:25:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG
10:15:00 BULLETPROOF : BIA ĐỠ ĐẠN
11:10:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
12:05:00 WIPEOUT 8 : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
13:00:00 DEPUTY : NGƯỜI THAY THẾ
13:55:00 HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2 : BÍ KÍP LUYỆN RỒNG – PHẦN 2
15:45:00 TWIST OF FATE 2 : BƯỚC NGOẶT SỐ PHẬN (PHẦN 2)
16:15:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
17:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
18:05:00 L.A.’S FINEST 2 : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
19:00:00 L.A.’S FINEST 2 : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
19:55:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
20:50:00 DEPUTY : NGƯỜI THAY THẾ
21:45:00 TAKEN 2 : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
22:40:00 NCIS: LOS ANGELES 12 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
23:35:00 DIRTY DANCING : ĐIỆU NHẢY KHÊU GỢI
Lịch phát sóng AXN 14/8/2021