28/06/2022 - 1:00 PM

Lịch phát sóng AXN 14/6/2022

Lịch phát sóng AXN 14/6/2022

00:30:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
01:25:00 CSI: NY (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK
02:20:00 HUDSON & REX (SEASON 3) : HUDSON & REX (PHẦN 3)
03:15:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
04:10:00 THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
05:05:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
06:00:00 HUDSON & REX (SEASON 3) : HUDSON & REX (PHẦN 3)
06:45:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
07:30:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
08:20:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
09:15:00 CSI: NY (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK
10:10:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
11:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 11) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 11)
11:55:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
12:45:00 CSI: NY (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK
13:40:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
14:35:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 11) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 11)
15:30:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
16:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
17:10:00 CSI: NY (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK
18:05:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 1) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 1)
19:00:00 HUDSON & REX (SEASON 3) : HUDSON & REX (PHẦN 3)
19:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 11) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 11)
20:50:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
21:45:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
22:40:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
23:35:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
Lịch phát sóng AXN 14/6/2022