07/10/2022 - 3:53 PM

Lịch phát sóng AXN 13/9/2022

Lịch phát sóng AXN 13/9/2022

00:30:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 1) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 1)
01:25:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 1) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 1)
02:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
03:15:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
04:10:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
05:05:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
06:00:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
06:45:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
07:35:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
08:25:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
09:15:00 FANTASY ISLAND (SEASON 1) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 1)
10:05:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
11:00:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
11:50:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
12:45:00 FANTASY ISLAND (SEASON 1) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 1)
13:40:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
14:35:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
15:25:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
16:15:00 FANTASY ISLAND (SEASON 1) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 1)
17:10:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 1) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 1)
18:05:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 1) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 1)
19:00:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
19:55:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
20:50:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
21:45:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
22:40:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
23:35:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
Lịch phát sóng AXN 13/9/2022