23/07/2024 - 7:11 PM

Lịch phát sóng AXN 13/7/2024

Lịch phát sóng AXN 13/7/2024

00:35:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
01:25:00CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
02:20:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
03:15:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
04:10:00HUDSON & REX 6 : HUDSON & REX (PHẦN 6)
05:05:00CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
06:00:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
06:50:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
07:40:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
08:30:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
09:25:00FBI (SEASON 6) : FBI (PHẦN 6)
10:15:00NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
11:10:00NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
12:05:00FBI: INTERNATIONAL 3 : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 3)
13:00:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
13:55:00FBI: MOST WANTED (SEASON 5) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 5)
14:45:00THE AMAZING RACE (SEASON 35) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 35)
15:40:00SPIDER-MAN: HOMECOMING : NGƯỜI NHỆN: VỀ NHÀ
18:05:00FBI (SEASON 6) : FBI (PHẦN 6)
19:00:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
19:55:00THE AMAZING RACE (SEASON 35) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 35)
20:50:00FBI: MOST WANTED (SEASON 5) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 5)
21:45:00FBI (SEASON 6) : FBI (PHẦN 6)
22:40:00FBI: INTERNATIONAL 3 : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 3)
23:35:00LAKE PLACID: LEGACY : HỒ YÊN Ả: DI SẢN
Lịch phát sóng AXN 13/7/2024