23/07/2024 - 6:22 PM

Lịch phát sóng AXN 12/7/2024

Lịch phát sóng AXN 12/7/2024

00:30:00CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
01:25:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
02:20:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
03:15:00HUDSON & REX 6 : HUDSON & REX (PHẦN 6)
04:10:00UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
05:05:00CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
06:00:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
06:45:00UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
07:30:00HUDSON & REX 6 : HUDSON & REX (PHẦN 6)
08:20:00CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
09:10:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
10:00:00UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
10:55:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
11:50:00HUDSON & REX 6 : HUDSON & REX (PHẦN 6)
12:45:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
13:35:00CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
14:25:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
15:20:00HUDSON & REX 6 : HUDSON & REX (PHẦN 6)
16:15:00UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
17:10:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
18:05:00THE AMAZING RACE (SEASON 35) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 35)
19:00:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
19:55:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
20:50:00HUDSON & REX 6 : HUDSON & REX (PHẦN 6)
21:45:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
22:40:00THE EQUALIZER 3 : NGƯỜI BẢO VỆ SỰ BÌNH ĐẲNG PHẦN 3
Lịch phát sóng AXN 12/7/2024