20/04/2024 - 11:34 AM

Lịch phát sóng AXN 12/3/2024

Lịch phát sóng AXN 12/3/2024

00:30:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
01:25:00ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
02:20:00CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
03:15:00ROOKIE BLUE (SEASON 1) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 1)
04:10:00UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
05:05:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
06:00:00CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
06:45:00UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
07:30:00ROOKIE BLUE (SEASON 1) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 1)
08:20:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
09:15:00ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
10:10:00UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
11:00:00FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
11:50:00ROOKIE BLUE (SEASON 1) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 1)
12:45:00ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
13:40:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
14:35:00FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
15:25:00ROOKIE BLUE (SEASON 1) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 1)
16:20:00UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
17:10:00ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
18:05:00CSI: VEGAS (SEASON 3) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 3)
19:00:00CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
19:55:00FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
20:50:00ROOKIE BLUE (SEASON 1) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 1)
21:45:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 3) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 3)
22:40:00UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
23:35:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 3) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 3)

 

Lịch phát sóng AXN 12/3/2024