06/12/2023 - 1:11 AM

Lịch phát sóng AXN 11/8/2023

Lịch phát sóng AXN 11/8/2023

00:30:00THE ROOKIE (SEASON 2) : LÍNH MỚI (PHẦN 2)
01:25:00SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
02:20:00DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
03:15:00S.W.A.T. (SEASON 6) : S.W.A.T. (PHẦN 6)
04:10:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
05:05:00THE ROOKIE (SEASON 2) : LÍNH MỚI (PHẦN 2)
06:00:00DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
06:50:00WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
07:20:00S.W.A.T. (SEASON 6) : S.W.A.T. (PHẦN 6)
08:10:00THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
09:05:00SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
10:00:00AFTER EARTH : TRỞ VỀ TRÁI ĐẤT
11:45:00CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
12:35:00S.W.A.T. (SEASON 6) : S.W.A.T. (PHẦN 6)
13:30:00SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
14:25:00THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
15:20:00CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
16:15:00S.W.A.T. (SEASON 6) : S.W.A.T. (PHẦN 6)
17:10:00SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
18:05:00FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
19:00:00DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
19:55:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
20:50:00S.W.A.T. (SEASON 6) : S.W.A.T. (PHẦN 6)
21:45:00CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
22:40:00INSIDIOUS: THE LAST KEY : QUỶ QUYỆT: CHIẾC CHÌA KHÓA CUỐI CÙNG
Lịch phát sóng AXN 11/8/2023