1:34 AM - 23/10/2021

Lịch phát sóng AXN 11/7/2021

Lịch phát sóng AXN 11/7/2021

01:55:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
02:50:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
03:45:00 BULLETPROOF (SEASON 1) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 1)
04:35:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
05:30:00 TWIST OF FATE (SEASON 2) : BƯỚC NGOẶT SỐ PHẬN (PHẦN 2)
06:00:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
06:55:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
07:45:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
08:35:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
10:15:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
11:05:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
12:00:00 NURSES (SEASON 1) : Y TÁ (PHẦN 1)
12:55:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
13:50:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 12) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
14:40:00 BULLETPROOF (SEASON 1) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 1)
15:30:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
16:25:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
17:20:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
18:15:00 NURSES (SEASON 1) : Y TÁ (PHẦN 1)
19:10:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
20:00:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
20:55:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 12) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
21:45:00 HORSEMEN : KỴ SĨ
23:25:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
Lịch phát sóng AXN 11/7/2021