14/06/2024 - 5:56 AM

Lịch phát sóng AXN 11/6/2024

Lịch phát sóng AXN 11/6/2024

00:30:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
01:25:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
02:20:00CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
03:15:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
04:10:00BLUE BLOODS (SEASON 14) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 14)
05:05:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
06:00:00CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
06:45:00BLUE BLOODS (SEASON 14) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 14)
07:35:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
08:30:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
09:20:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
10:15:00BLUE BLOODS (SEASON 14) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 14)
11:05:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
11:55:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
12:50:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
13:45:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
14:35:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
15:25:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
16:20:00BLUE BLOODS (SEASON 14) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 14)
17:10:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
18:05:00FBI: MOST WANTED (SEASON 5) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 5)
19:00:00CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
19:55:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
20:50:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
21:45:00FBI (SEASON 6) : FBI (PHẦN 6)
22:40:00UNFORGETTABLE (SEASON 3) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 3)
23:35:00FBI (SEASON 6) : FBI (PHẦN 6)
Lịch phát sóng AXN 11/6/2024