28/06/2022 - 7:24 PM

Lịch phát sóng AXN 11/6/2022

Lịch phát sóng AXN 11/6/2022

02:05:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
03:00:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7)
04:00:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
05:00:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
06:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
07:35:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
08:20:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
09:10:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
10:00:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 1) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 1)
10:50:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
11:40:00 PASSENGERS : HÀNH KHÁCH
13:25:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
14:15:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
15:05:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
15:55:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
16:45:00 THE AMAZING SPIDER-MAN : NGƯỜI NHỆN SIÊU ĐẲNG
19:15:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
20:05:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 1) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 1)
20:55:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
21:45:00 THE AMAZING SPIDER-MAN 2 : NGƯỜI NHỆN SIÊU ĐẲNG 2
Lịch phát sóng AXN 11/6/2022