26/05/2022 - 9:02 AM

Lịch phát sóng AXN 11/5/2022

Lịch phát sóng AXN 11/5/2022

00:30:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 12) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
01:25:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 16) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 16)
02:20:00 HUDSON & REX 2 : HUDSON & REX (PHẦN 2)
03:15:00 UNFORGETTABLE (SEASON 3) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 3)
04:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
05:05:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 16) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 16)
06:00:00 HUDSON & REX 2 : HUDSON & REX (PHẦN 2)
06:45:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
07:35:00 UNFORGETTABLE (SEASON 3) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 3)
08:25:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 12) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
09:20:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 16) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 16)
10:10:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
11:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
11:55:00 UNFORGETTABLE (SEASON 3) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 3)
12:45:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 16) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 16)
13:40:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 12) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
14:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
15:25:00 UNFORGETTABLE (SEASON 3) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 3)
16:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
17:10:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 16) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 16)
18:05:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
19:00:00 HUDSON & REX 2 : HUDSON & REX (PHẦN 2)
19:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
20:50:00 UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
21:45:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
22:40:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
23:35:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
Lịch phát sóng AXN 11/5/2022