20/04/2024 - 12:15 PM

Lịch phát sóng AXN 11/3/2024

Lịch phát sóng AXN 11/3/2024

00:20:00BAD BOYS II : NHỮNG CẬU TRAI HƯ (PHẦN 2)
02:50:00MAGIC: CAUGHT ON CAMERA (SEASON 1) : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI (PHẦN 1)
03:20:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
04:10:00ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
05:05:00ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
06:00:00CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
06:45:00ESCAPE ROOM : PHÒNG GIẢI ĐỐ
08:35:00ROOKIE BLUE (SEASON 1) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 1)
09:25:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
10:20:00ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
11:15:00FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
12:05:00ROOKIE BLUE (SEASON 1) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 1)
13:00:00ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
13:55:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
14:50:00FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
15:45:00ROOKIE BLUE (SEASON 1) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 1)
16:40:00S.W.A.T. (SEASON 6) : S.W.A.T. (PHẦN 6)
17:35:00ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
18:30:00MAGIC: CAUGHT ON CAMERA (SEASON 1) : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI (PHẦN 1)
19:00:00CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
19:55:00FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
20:50:00ROOKIE BLUE (SEASON 1) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 1)
21:45:00CSI: VEGAS (SEASON 3) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 3)
22:40:00UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
23:35:00CSI: VEGAS (SEASON 3) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 3)

 

Lịch phát sóng AXN 11/3/2024