02/03/2024 - 1:02 AM

Lịch phát sóng AXN 11/2/2024

Lịch phát sóng AXN 11/2/2024

01:35:00ROOKIE BLUE (SEASON 2) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 2)
02:25:00ROOKIE BLUE (SEASON 2) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 2)
03:20:00DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
04:15:00DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
05:10:00DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
06:00:00UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
06:45:00UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
07:30:00ROOKIE BLUE (SEASON 2) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 2)
08:20:00ROOKIE BLUE (SEASON 2) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 2)
09:15:00WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
10:05:00S.W.A.T. (SEASON 6) : S.W.A.T. (PHẦN 6)
10:55:00PETER RABBIT 2: THE RUNAWAY : THỎ PETER PHẦN 2: TRỐN CHẠY
12:45:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
13:35:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
14:25:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
15:20:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
16:15:00WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
17:10:00THE AMAZING RACE (SEASON 34) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 34)
18:05:00THE AMAZING RACE (SEASON 34) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 34)
19:05:00S.W.A.T. (SEASON 6) : S.W.A.T. (PHẦN 6)
20:00:00THE KARATE KID : CẬU BÉ KARATE
22:35:00THE EQUALIZER 3 : NGƯỜI BẢO VỆ SỰ BÌNH ĐẲNG PHẦN 3

 

Lịch phát sóng AXN 11/2/2024