09/02/2023 - 4:54 PM

Lịch phát sóng AXN 11/12/2022

Lịch phát sóng AXN 11/12/2022

01:55:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
02:40:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
03:30:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
04:20:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
05:10:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
06:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
07:40:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
08:30:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
09:20:00 THE GHOST WRITER : NGƯỜI CHẤP BÚT
11:45:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
12:40:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
13:30:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
14:25:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
15:20:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
16:15:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
17:10:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
18:05:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
19:00:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
19:55:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
20:50:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
21:45:00 FREE FALL : RƠI TỰ DO
23:30:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
Lịch phát sóng AXN 11/12/2022