12:02 AM - 02/12/2021

Lịch phát sóng AXN 10/8/2021

Lịch phát sóng AXN 10/8/2021

01:10:00 NCIS: LOS ANGELES 12 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
02:00:00 SEAL TEAM 4 : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
02:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
03:45:00 MACGYVER 5 : MACGYVER (PHẦN 5)
04:35:00 AMERICAN NINJA WARRIOR 10 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
05:30:00 CYRIL:SIMPLY MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
06:00:00 L.A.’S FINEST 2 : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
06:50:00 SEAL TEAM 4 : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
07:40:00 CHICAGO PD 6 : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
08:30:00 THE GHOST WRITER : NGƯỜI CHẤP BÚT
11:00:00 DEPUTY : NGƯỜI THAY THẾ
11:55:00 WIPEOUT 8 : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
12:50:00 CHICAGO PD 6 : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
13:45:00 SEAL TEAM 4 : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
14:40:00 L.A.’S FINEST 2 : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
15:35:00 THE GHOST WRITER : NGƯỜI CHẤP BÚT
18:05:00 NCIS: LOS ANGELES 12 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
19:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
19:55:00 BULLETPROOF : BIA ĐỠ ĐẠN
20:50:00 MACGYVER 5 : MACGYVER (PHẦN 5)
21:45:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG
22:40:00 BLUE BLOODS 11 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
23:35:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG
Lịch phát sóng AXN 10/8/2021